Politechnika Gdańska posiada bardzo ciekawe kierunki kształcenia

Politechnika Gdańska w swojej ofercie posiada bardzo interesujące kierunki studiów. Niejednokrotnie są one dosyć nietypowe i rzadko można się z nimi spotkać na innych uczelniach. Jednym z takich przykładów może być kierunek, jakim jest oceanotechnika, co jest zapewne spowodowane bliskim sąsiedztwem Bałtyku.

Jest to kierunek dające szerokie perspektywy ze względu na to, chociażby, że stanowi pewnego rodzaju niszę. Jest to kierunek, który umożliwia znalezienie pracy zarówno w różnych stoczniach, przedsiębiorstwach, a także jednostkach o charakterze badawczo-rozwojowym. Innym ciekawym, a zarazem nietypowym kierunkiem, który można studiować na Politechnice Gdańskiej, jest korozja. Tego typu kierunek powstał ze względu na to, że korozja stanowi zjawisko degradacji, najczęściej materiałów konstrukcyjnych prowadząc do bardzo dużych strat w wymiarze gospodarki światowej. Jest to również bardzo przyszłościowy kierunek, po którym można znaleźć ciekawe oferty pracy oczywiście głównie w miastach nadmorskich.

Wymienione wcześniej kierunki są realizowane na pierwszym stopniu studiów tak samo dziennych, jak i zaocznych. W celu ich ukończenia zatem niezbędne jest napisanie pracy inżynierskiej. Tematyka prac inżynierskich na tych kierunkach jest ściśle powiązana z przedmiotem tych studiów. Głównie tego typu prace inżynierskie są bezpośrednio związane przemysłu zarówno o charakterze stoczniowym, jak i morskim.

Politechnika Gdańska i parę słów o rynku pracy.

Pisanie pracy inżynierskiej na Politechnice Gdańskiej może być bardzo dobrą decyzją. Popyt na inżynierów jest szczególnie duży w Niemczech. Szacuje się, że w Polsce brakuje 10 000 inżynierów. Sam dyplom inżyniera nie jest jednak gwarancją sukcesu zawodowego. Pracodawcy wymagają często wąskiej specjalizacji oraz wieloletniego doświadczenia. Tu jedna refleksja: warto już podczas studiów poszukiwać pracy związanej z kierunkiem. Dzięki temu będziemy mogli w swoim CV pokazać nie tylko dyplom, ale pochwalić się również praktycznymi umiejętnościami. Im większe doświadczenie danego inżyniera, tym większa jest jego rynkowa wartość. Olbrzymi popyt na inżynierów występuje również w Niemczech. Szacuje się, że w Niemczech istnieje 70 000 wakatów dla inżynierów. Warto więc znać dobrze język niemiecki. Studia z pewnością nie muszą być końcem edukacji. Należy wciąż doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności i dostosowywać je do rynku pracy.

Dodaj komentarz